Dark?

Tomodachi no Gibo to Ane ni Yuuwaku sareru Hanashi